Bất ngờ với 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất

Theo thống kê của The Mysterious World, bộ phù du chính là động vật có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới. Chúng chỉ sống được…