Là con trai mà không biết 10 điều này, bạn chưa phải là ĐÀN ÔNG, chỉ là “trẩu tre” thôi

Tôi thấy hiếm có thằng con trai nào làm được 10 điều này, chưa làm được thì bạn mới chỉ là sửu nhi thôi. 1. Đi lên…