Hương Gucci triệu sáu 1 bó 25 nén trông chẳng khác gì hương ngoài chợ

Gucci, gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Hương, hay nhang, là sản phẩm được chế từ các loại hương liệu, tinh dầu nguồn gốc động…