Trong khi các sỹ tử phải vò đầu, bứt tai, vật lộn với Đề thi thì xuất hiện 1 thí sinh khoanh bừa: 10 điểm Lý – 8 điểm Hóa

Với điểm ba môn khối A vênh nhau đến mức kỳ lạ, nam sinh ở Nghệ An thừa nhận đã ngủ gục, không làm bài thi môn…