Đáng buồn thay, bình luận tục tĩu của 1 bạn trẻ Việt lại được lên top trang cá nhân của Mark Zuckerberg

Internet là tiện ích của văn minh nhân loại, sao lại xuất khẩu sự vô văn hóa ra sân chơi quốc tế thế cơ số bạn trẻ…