34 bức tranh body painting ‘hại não’ khiến bạn phải nhìn lại lần hai

508

Các họa sĩ body painting đã kết hợp tài tình những bức vẽ minh họa động vật nên cơ thể người, tạo nên những tác phẩm gây ảo giác khiến bạn phải trầm trồ kinh ngạc.

Bạn có thể nhận ra người mẫu đang ẩn mình ở đâu trong 34 bức tranh body painting dưới đây không?

Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo vebay69